Posiedzenia i uchwały

Jubileuszowe XX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Jubileuszowe XX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoJubileuszowe XX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 12 grudnia br. odbyło się jubileuszowe dwudzieste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Andrzej Jakubowski. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

W trakcie posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WZ 2007-2013 za pierwsze półrocze 2012 r., aktualny stan wdrażania Programu, w tym m.in.: postęp finansowy i rzeczowy poszczególnych osi priorytetowych, kontrole oraz działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WZ. Omówiono także stan realizacji inicjatyw wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w województwie oraz plan ewaluacji RPO WZ na rok 2013.

Przedstawiono także informację na temat rocznego spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej w dniach 8-9.11.2012 r. jak również założenia okresu programowania 2014-2020.

Jubileuszowe XX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Jubileuszowe XX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Jubileuszowe XX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Jubileuszowe XX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Uchwała nr 6/12 ZKM z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z XIX posiedzenia ZKM z dnia 26 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 6/12 ZKM z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia protokołu z XIX posiedzenia ZKM z dnia 26 czerwca 2012 r.
rodzaj pliku : pdf

Protokół z XX posiedzenia ZKM

Protokół z XX posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf
2012-12-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania