Posiedzenia i uchwały

VI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Szóste posiedzenie ZKMSzóste posiedzenie ZKM

W dniu 29 stycznia bieżącego roku odbyło się szóste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych.

Przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym: wyniki konkursów dla przedsiębiorców (1.1.1 i 1.1.2), otwarte konkursy na poddziałania związane z turystyką (5.1.1 i 6.1.1) oraz drogami (2.1.1 i 2.1.2). Zaprezentowano Plan Komunikacji RPO WZ oraz wyniki badania ewaluacyjnego „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów województwa zachodniopomorskiego”, jak również ekspertyzy „Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju”. Ponadto omówiono aktualny stan prac nad wdrażaniem Inicjatyw Wspólnotowych JESSICA i JEREMIE. Przyjęto propozycje zmian w Regulaminie ZKM.

Szóste posiedzenie ZKM
Szóste posiedzenie ZKM
Szóste posiedzenie ZKM
Szóste posiedzenie ZKM

Zalaczniki:

Uchwała Nr 1/09

Uchwała Nr 1/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia ZKM w dniu 22.09.2008 r.
rodzaj pliku : pdf

Protokół z szóstego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Protokół z szóstego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 2/09

Uchwała Nr 2/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
rodzaj pliku : pdf

Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr 2/09

Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr 2/09
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 3/09

Uchwała Nr 3/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/09

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/09
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 4/09

Uchwała Nr 4/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie technicznych zmian w kryteriach wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/09

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/09
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 5/09

Uchwała Nr 5/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/09

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/09
rodzaj pliku : pdf
2009-02-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania