Posiedzenia i uchwały

XXII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XXII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoXXII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Posiedzenie poprowadził Pan Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracowników i pracodawców, a także uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: postęp finansowy i rzeczowy Programu oraz działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WZ. Zaprezentowano także stan realizacji inicjatyw wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach RPO WZ oraz założenia dla nowego okresu programowania 2014-2020. Ponadto omówiono także wyniki badania ewaluacyjnego oraz ekspertyzy w zakresie:

1. „Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020”,

2. „Weryfikacja zgodności projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z Ramową Dyrektywą Wodną w świetle art. 4.1 oraz 4.7”.

XXII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XXII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Uchwała Nr 5 / 13 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 4 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 5 / 13 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 4 grudnia 2013 r.
rodzaj pliku : pdf
2013-12-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania