Posiedzenia i uchwały

XXIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XXIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoXXIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

Najważniejszym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za rok 2013.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: postęp finansowy i rzeczowy Programu oraz działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WZ. Omówiono również stan realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach RPO WZ. Ponadto, podczas posiedzenia zaprezentowano projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 przesłanego do Komisji Europejskiej.

Przedstawiono także wyniki badania ewaluacyjnego pn.: „Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”

XXIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XXIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XXIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Uchwała Nr 1 / 14 - ZKM

Uchwała Nr 1 / 14 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia protokołu z XXII posiedzenia ZKM z dnia 4 grudnia 2013 roku
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 2 / 14 - ZKM

Uchwała Nr 2 / 14 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2013
rodzaj pliku : pdf
2014-07-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania