Zaproszenia do udziału w pracach ZKM

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WZ 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

1. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

2. jedno dla przedstawiciela organizacji właściwej z uwzględnieniem zakresu RPO WZ 2014-2012 tj. obszaru innowacyjności, B+R;

3. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji;

4. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu na adresy: kfalinski@wzp.pl, mkuncewicz@wzp.pl.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 28 listopada 2014 r. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru udzielane są pod numerem tel. 91/44 16 220.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć pod adresem:

www.wws.wzp.pl/zachodniopomorska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/uwaga-wybory-przedstawicieli-ngo-do-komitetu

2014-11-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania