Posiedzenia i uchwały

XXIV posiedzenie ZKM już za nami

XXIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013XXIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Najważniejszym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za rok 2014.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: postęp finansowy i rzeczowy Programu oraz działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WZ. Omówiono również stan realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach RPO WZ. Przedstawiono także wyniki badania ewaluacyjnego pn.: "Ocena działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WZ w latach 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim" oraz rekomendowanie kierunków działań informacyjno-promocyjnych w nowej perspektywie finansowej.

XXIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
XXIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
XXIV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zalaczniki:

Uchwała Nr 2/15 - ZKM

Uchwała Nr 2/15 ZKM w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII ZKM RPO WZ 2007-2013
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 3/15 - ZKM

Uchwała Nr 3/15 ZKM w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WZ 2007-2013
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 4/15 - ZKM

Uchwała Nr 4/15 ZKM w sprawie zmiany Regulaminu prac ZKM RPO WZ 2007-2013
rodzaj pliku : pdf

Regulamin Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Regulamin Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego przyjęty uchwałą ZKM z dnia 26 czerwca 2015 r.
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 5/15 ZKM

Uchwała Nr 5/15 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany alokacji środków pomiędzy osiami RPO WZ na lata 2007 – 2013
rodzaj pliku : pdf
2015-07-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania