Posiedzenia i uchwały

XXV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

..
29 czerwca 2016 r. odbyło się XXV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, podczas którego przyjęto Sprawozdanie z realizacji RPO WZ 2007-2013 za rok 2015. Ponadto przedstawione zostały informacje nt. wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatyw wspólnotowych JESSICA i JEREMIE, a także osiągniętych wskaźnikach (m.in. liczby utworzonych miejsc pracy), będących efektem realizacji RPO WZ 2007-2013.

.
.
.

Zalaczniki:

Uchwała Nr 1 / 16 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV posiedzenia ZKM z dnia 26 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1 / 16 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV posiedzenia ZKM z dnia 26 czerwca 2015 roku
rodzaj pliku : pdf

PROTOKÓŁ XXIV POSIEDZENIA Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

PROTOKÓŁ XXIV POSIEDZENIA Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 2 / 16 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za rok 2015

Uchwała Nr 2 / 16 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za rok 2015
rodzaj pliku : pdf

Sprawozdanie roczne za rok 201 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2015 2007-2013

Sprawozdanie roczne za rok 201 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2015 2007-2013
rodzaj pliku : pdf

Matryca instrumentów finansowych dla Sprawozdań za 2015 r.

Matryca instrumentów finansowych dla Sprawozdań za 2015 r.
rodzaj pliku : xls
2016-07-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania