Posiedzenia i uchwały

VII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoSiódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 30 kwietnia 2009 r. odbyło się siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych.

Przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym: wyniki konkursów dla poddziałań: 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa, 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP, wyniki oceny formalnej w poddziałaniach 5.1.1 Infrastruktura turystyki, 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym, 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Zaprezentowano i przedyskutowano uproszczenia dla wnioskodawców wdrożone przy uruchamianiu nowych konkursów dla poddziałań 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie, 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe, 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne, 7.1.3 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne oraz stan wdrażania Inicjatywy JEREMIE . Przyjęto zmienione kryteria dla poddziałań dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (1.1.1 i 1.1.2) oraz kryteria wyboru menedżera funduszu powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises, czyli Wspólne europejskie zasoby dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Ponadto przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych: „Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007-2013”, „Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji”. Przyjęto również sprawozdanie okresowe z wdrażania RPO WZ za drugie półrocze 2008.

Siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
Siódme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Uchwała Nr 6/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia ZKM w dniu 29.01.2009 r.
rodzaj pliku : pdf

Protokół z siódmego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Protokół z siódmego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 7/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w kryteriach wyboru projektów dla poddziałań dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (poddziałania 1.1.1, 1.1.2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 7/09

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 7/09
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 8/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru menedżera funduszu dla Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 i 2 do uchwały Nr 8/09

Załącznik nr 1 i 2 do uchwały Nr 8/09
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 9/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania okresowego za pierwszą połowę 2008 roku z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 9/09

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 9/09
rodzaj pliku : pdf
2009-05-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania