Posiedzenia i uchwały

VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorujacegoVIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego

W dniu 26 czerwca 2009 r. odbyło się ósme posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko – przewodniczący ZKM. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym: wyniki konkursu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, wyniki konkursów na infrastrukturę drogową (poddziałanie 2.1.2) i infrastrukturę turystyki (poddziałania 5.1.1 i 6.1.1). Zaprezentowano stan wdrażania inicjatyw wspólnotowych: JEREMIE i JESSICA. Przyjęto nowe kryteria wyboru projektów dla poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa w celu uruchomienia schematu B „MAŁE DOTACJE” oraz zmiany w kryteriach wyboru projektów dla mikroprzedsiębiorców (poddziałanie 1.1.1 schemat A). Ponadto omówiono zrealizowane badania ewaluacyjne w 2008 r. Przyjęto również sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WZ za rok 2008. Przedstawiciel Komisji Europejskiej, pani Maria Chojnacka zaprezentowała pakiet antykryzysowy przygotowany przez KE.

VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego
VIII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego

Zalaczniki:

Uchwała Nr 10/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia ZKM w dniu 30.04.2009 r.
rodzaj pliku : pdf

Protokół z ósmego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Protokół z ósmego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 11/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 7/09 z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie zmian w kryteriach wyboru projektów dla poddziałań dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (poddziałania 1.1.1, 1.1.2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 12/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa schamt „Małe dotacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 13/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego za rok 2008 roku z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/09

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13/09
rodzaj pliku : zip
2009-07-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania