Posiedzenia i uchwały

I posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego

Inauguracyjne posiedzenie ZKMInauguracyjne posiedzenie ZKM

Inauguracyjne posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego (ZKM) odbyło się 14 grudnia 2007 r. w Szczecinie. Oprócz licznego grona członków, ich zastępców i obserwatorów wziął w nim udział Manfred Beschel, szef polskiego oddziału w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej. ZKM będzie odgrywał kluczową rolę w procesie absorpcji środków przeznaczonych dla województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ).

Wśród jego zadań jest m. in.: rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów określonych w RPO WZ, analizowanie rezultatów realizacji RPO WZ oraz przedkładanie propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych. ZKM liczy 33 członków i przewodniczy mu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Norbert Obrycki. Reprezentowane są w nim: strona rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, środowisko naukowo - akademickie, organizacje pracodawców i pracowników. Docelowo ZKM zostanie jeszcze poszerzony o kilkuosobowe grono reprezentantów organizacji pozarządowych. Komitet zaakceptował kryteria, w oparciu o które dokonywana będzie ocena formalna wniosków aplikacyjnych składanych w konkursach o dofinansowanie ze środków RPO WZ. Kolejnym krokiem będzie zaakceptowanie kryteriów merytorycznych dla części działań i poddziałań RPO WZ, które będą przedmiotem drugiego posiedzenia tego ciała, które planowane jest jeszcze w styczniu 2008 r.

Zalaczniki:

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
rodzaj pliku : pdf

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 1

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 1
rodzaj pliku : pdf

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 2

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 2
rodzaj pliku : pdf

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 3

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 3
rodzaj pliku : pdf

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 4

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 4
rodzaj pliku : pdf

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 5

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 5
rodzaj pliku : pdf

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 6

Protokół z Inauguracyjnego Posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego - załącznik 6
rodzaj pliku : pdf

Uchwała 1223/07

z dnia: 30 listopada 2007 r. w sprawie: powołania Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz składu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego w części obejmującej przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji rządowej, środowisk naukowo-akademickich oraz organizacji pracodawców i pracobiorców
rodzaj pliku : doc

Uchwała 1110/07

z dnia: 15 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia trybu powoływania członków oraz zakresu zadań Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego – będącego Komitetem Monitorującym Regionalny Program Operacyjny województwa Zachodniopomorskiego w rozumieniu art. 36 ust 2 ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju
rodzaj pliku : doc
2007-11-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania