Posiedzenia i uchwały

IX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

IX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoIX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 21 września 2009 r. odbyło się dziewiąte posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko – przewodniczący ZKM. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: informację o zakończonych i trwających naborach, wnioskach będących w trakcie oceny, liczbie podpisanych umów o dofinansowanie oraz liczbie złożonych wniosków o płatność. Zaprezentowano również informacje dotyczące inicjatyw wspólnotowych: JEREMIE i JESSICA oraz zasady podziału Krajowej Rezerwy Wykonania (zgodnie z ostateczną wersją metodologii podziału KRW przyjętej przez MRR w dniu 14 września br.). W trakcie posiedzenia przyjęto zmiany do Sprawozdania rocznego za rok 2008 oraz Sprawozdanie okresowe za pierwszą połowę 2009 r. z wdrażania RPO WZ.

Zalaczniki:

Uchwała Nr 15/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 21 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia ZKM w dniu 26.06.2009 r.
rodzaj pliku : pdf

Protokół z IX posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Protokół z IX posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 16/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 21 września 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego nr 13/09 z dnia 26.06.2009 r. przyjmującej sprawozdanie roczne za rok 2008 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 16/09

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 16/09
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 17/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 21 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania okresowego za pierwszą połowę 2009 roku z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/09.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/09.
rodzaj pliku : zip
2009-09-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania