Posiedzenia i uchwały

X posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

X posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoX posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 16 grudnia 2009 r. odbyło się dziesiąte posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko – przewodniczący ZKM. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: informację o zakończonych i trwających naborach, wnioskach będących w trakcie oceny, liczbie podpisanych umów o dofinansowanie oraz liczbie przeprowadzonych szkoleń dla Wnioskodawców. Przyjęto zmiany w kryteriach związanych ze zmianą poddziałań 1.2.2 Infrastruktura B+R oraz 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią. Komitet przyjął także kryteria merytoryczno-finansowe dla działania 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych oraz kryteria wyboru Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach działań 5.5 Rewitalizacja i 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym. W związku z planowanym wejściem w życie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, przyjęto zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W trakcie posiedzenia zaprezentowano również informacje dotyczące inicjatyw wspólnotowych: JEREMIE i JESSICA oraz planowane na 2010 rok nabory wniosków o dofinansow

X posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
X posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
X posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
X posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Protokół z X posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Protokół z X posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 18/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia ZKM w dniu 21.09.2009 r.
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 19/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia zmiany w kryteriach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R oraz działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr 19/09

Załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr 19/09
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 20/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w działaniu 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/09

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/09
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 21/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik do uchwały nr 21/09

Załącznik do uchwały nr 21/09
rodzaj pliku : pdf

Uchwała nr 22/09 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/09

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/09
rodzaj pliku : pdf
2009-12-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania