Posiedzenia i uchwały

XI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XI Posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoXI Posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 4 marca 2010 r. odbyło się jedenaste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Władysław Husejko – przewodniczący ZKM. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: informację o zakończonych i trwających naborach, wnioskach będących w trakcie oceny, liczbie podpisanych umów o dofinansowanie oraz liczbie przeprowadzonych szkoleń dla Wnioskodawców. Omówiono również proces aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Członkom Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego zaprezentowano metodologię podziału Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW). W trakcie posiedzenia przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentowali informacje dotyczące Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, natomiast przedstawicielka Europejskiego Banku Inwestycyjnego omówiła stan wdrażania inicjatywy wspólnotowej JESSICA w województwie zachodniopomorskim. Prezes Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej omówił raport końcowy z przeprowadzonej ewaluacji nt. „Ewaluacji procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 2007-2013”.

XI Posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XI Posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XI Posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XI Posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Protokół z XI posiedzenia ZKM

Protokół z XI posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała 1/10 z X posiedzenia ZKM

Uchwała 1/10 z X posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf
2010-03-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania