Posiedzenia i uchwały

XII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoXII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 15 czerwca 2010 r. odbyło się dwunaste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Władysław Husejko – przewodniczący ZKM. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy. Do grupy obserwatorów w miejsce dotychczasowego przedstawiciela Komisji Europejskiej przy ZKM – p. Marii Chojnackiej, został powołany p. Krzysztof Skrobich.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: informację o zakończonych i trwających naborach, wnioskach będących w trakcie oceny oraz liczbie podpisanych umów o dofinansowanie. Przedstawiono także nakłady pracy na weryfikację wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. Omówiono ponadto sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2009. Zaprezentowano również stan realizacji Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz wyniki badania ewaluacyjnego dotyczące załącznika nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego - to jest „Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej”. W trakcie posiedzenia przedstawiono także informacje dotyczące inicjatyw wspólnotowych: JEREMIE i JESSICA.

XII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XII posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Protokół z XII posiedzenia ZKM

Protokół z XII posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała z XII posiedzenia ZKM

Uchwała z XII posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf
2010-06-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania