Posiedzenia i uchwały

IV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Czwarte posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorujacegoCzwarte posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujacego

W dniu 16 maja br. odbyło się czwarte posiedzenie  Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Posiedzenie poprowadził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciele strony samorządowej, strony rządowej, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych.

Ze względu na poszerzenie składu Komitetu o przedstawicieli organizacji pozarządowych o charakterze ekologicznym, na początku posiedzenia Pan Marszałek wręczył nowopowołanemu członkowi nominację.
Zachodniopomorski Komitet Monitorujący przyjął uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Przedmiotem dyskusji w trakcie posiedzenia ZKM był problem niedostosowania polskiego prawodawstwa  do wspólnotowego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i związaną z nim koniecznością zawieszenia konkursów przez Zarząd Województwa.

Zalaczniki:

Protokół z czwartego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Protokół z czwartego posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (16.05.2008)
rodzaj pliku : pdf

Uchwała Nr 8/08 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 16.05.2008

Uchwała Nr 8/08 Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego z dnia 16.05.2008 w sprawie przyjecia sprawozdania rocznego za 2007 r
rodzaj pliku : pdf
2008-05-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania