Inicjatywa JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Postęp Inicjatywy JEREMIE

Kolejne edycje konferencji ZDIIF, dzięki jej cyklicznemu charakterowi, są doskonałą okazją do porównania efektów wdrażania Inicjatywy na przestrzeni lat, które w przypadku JEREMIE w województwie zachodniopomorskim wypada wprost imponująco. Z roku na rok wzrasta bowiem zainteresowanie Inicjatywą co ma przełożenie przede wszystkim w liczbie wspartych przedsiębiorców, którzy skorzystali z dedykowanych im pożyczek i poręczeń. Żeby ocenić, jak rozwijała się Inicjatywa JEREMIE w ciągu ostatnich lat wystarczy tylko spojrzeć na jej wyniki:Jak widać, dotychczasowy przebieg wdrażania Inicjatywy JEREMIE pokazuje, że tego typu instrument finansowania zwrotnego spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyć może m.in. liczba wspartych przedsiębiorstw z sektora MŚP, która począwszy od I edycji ZDIIF wzrosła niemalże pięciokrotnie, podobnie jak wartość środków przekazanych do przedsiębiorców. Koniec roku 2013 zaowocował przekazaniem zachodniopomorskim przedsiębiorcom 280 mln PLN ze środków Inicjatywy JEREMIE. Dla przypomnienia, taką właśnie kwotę Instytucja Zarządzająca RPO WZ wyodrębniła ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na realizację JEREMIE. Osiągnięty został zatem tzw. jednokrotny obrót a dzięki rewolwingowemu, czyli zwrotnemu charakterowi tych środków będą mogły one być w dalszym ciągu przekazywane na wsparcie sektora MŚP w regionie, co potwierdza regułę, że Inicjatywa JEREMIE to swoistego typu perpetuum mobile żywiące tysiące przedsiębiorstw raz zainwestowanymi środkami.

Ponadto, co warto podkreślić, podejmując się oceny JEREMIE na przestrzeni lat, dzięki zastosowaniu modelu wsparcia przedsiębiorców opartego na mechanizmie zwrotnym, zwiększone zostały także szanse na realizację projektów, które do tej pory napotykały na problemy w pozyskiwaniu finansowania na warunkach rynkowych bądź nie miały możliwości skorzystania z dotacyjnej formy wsparcia.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania