Inicjatywa JESSICA w województwie zachodniopomorskim

Postęp Inicjatywy JESSICA

Żmudny okres ciężkiej, wytężonej pracy nad identyfikacją i oceną projektów możliwych do wsparcia środkami Inicjatywy JESSICA jest już praktycznie zakończony. Oba Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich zainwestowały w projekty miejskie wszystkie przyznane im środki. Dynamika, jaką FROMy podpisywały umowy na realizację kolejnych projektów jest godna podziwu. Tym bardziej, że BOŚ S.A. jako pierwszy Fundusz nie tylko w Polsce ale i w Europie zainwestował w projekty miejskie całą przyznaną na ten cel alokację a sukces ten dopełnił BZ WBK, dzięki któremu województwo zachodniopomorskie stanęło na podium lidera pod kątem zainwestowania w projekty rewitalizacyjne wszystkich środków wraz z narosłymi odsetkami. To ogromny sukces i świadectwo tego, jak prężnie zakontraktowane zostały w naszym województwie środki Inicjatywy JESSICA, a jeszcze kilkanaście miesięcy temu z niedowierzaniem patrzano na optymistyczne prognozy. Dziś, szacunki te stały się faktem:

Sukces Inicjatywy JESSICA doceniany jest jeszcze bardziej w świetle ciężkich początków i wielu trudnych decyzji, jakie musiał podejmować Zarząd Województwa, aby w końcu cieszyć się siedemnastoma podpisanymi umowami. Na szczęście dziś JESSICA wychodzi z cienia i już niebawem w wielu miejscach w województwie będzie można ujrzeć jej oblicze w postaci namacalnych projektów.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania