Prelegenci

 Małgorzata Dusza - Dyrektor Departament Instytucji Finansowych – Bank Ochrony Środowiska S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SGH w Warszawie. Bankowiec z ponad 36 letnim doświadczeniem w obszarze rynku instytucji finansowych. Obecnie odpowiedzialna m.in. współpracę z instytucjami finansowymi, międzynarodowymi agencjami ratingowymi oraz m .in. wdrażanie przez BOŚ S.A. inicjatywy JESSICA. Od 1996r. związana z BOŚ S.A., karierę zawodową rozpoczęła w Citi Banku Handlowym S.A. w Warszawie i w PKO BP S.A.

 Rafał Rybacki - Szef Dywizji ds. Polski (Sektor Publiczny i Infrastruktura), Europejski Bank Inwestycyjny

Został Szefem Dywizji ds. Polski (Sektor Publiczny i Infrastruktura) w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w marcu 2014 r. W EBI Rafał Rybacki pracuje od 10 lat, zajmując stanowiska Oficera ds. Pożyczek (sektor energetyczny w Wlk. Brytanii, Irlandii oraz Danii), Starszego Specjalisty ds. Wdrażania Produktów (stworzenie i wdrażanie inicjatywy JESSICA w Polsce, Czechach i na Litwie) oraz Starszego Oficera ds. Pożyczek (pożyczki dla przedsiębiorstw i banków w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii). Wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują posady Dyrektora w BRE Corporate Finance S.A. (1994-2007), Dyrektora Finansowego w Elektrim (2001-2002) oraz wiceprezydenta w PPP Polska. Rafał Rybacki ukończył wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studia magisterskie w zakresie finansów w London Business School.

dr Goetz von Thadden - Dyrektor Wydziału ds. Instrumentów Finansowych, Departament Morza Bałtyckiego, Europejski Bank Inwestycyjny

Został mianowany Dyrektorem Wydziału ds. Instrumentów Finansowych w Departamencie Morza Bałtyckiego 1 kwietnia 2014 r. po ok. dwóch latach sprawowania funkcji Dyrektora Wydziału ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych dla Europy Południowej i Zachodniej. Przed rozpoczęciem pracy w sektorze rozwoju obszarów miejskich Goetz von Thadden był, od początku 2009 r., Głównym Doradcą w Europejskim Centrum Ekspertyzy w Zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (EPEC), a wcześniej – kierownikiem biura regionalnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Bukareszcie. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe dr von Thaddena obejmują stanowiska Starszego Eksperta ds. Finansowania Projektów w EBI, wiceprezydenta Departamentu ds. Finansowania Projektów w Dresdner Kleinwort oraz konsultanta i doradcy w zakresie zarządzania. Goetz von Thadden odbył studia na wydziałach Historii oraz Ekonomii uniwersytetów w Kolonii, Krakowie i Londynie, a następnie uzyskał stopień doktora naukowego w dziedzinie ekonomii w London School of Economics (LSE).

Adam Meszczyński – prawnik, adwokat

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zagadnieniach: prawa umów i prawa spółek oraz doradztwa prawnego w zakresie inwestycji, partnerstwa publiczno – prywatnego między innymi jako doradca prawny partnera prywatnego w jednym z największych projektów ppp na w Polsce - rewitalizacji Dworca PKP w Sopocie, prawnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia, praw autorskich i nowych technologii.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył aplikację sądową, następnie aplikację adwokacką. Od ponad 20 lat doradza Klientom, prowadzi także praktykę adwokacką aktualnie w „Meszczyński i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska” z siedzibą w Gdańsku, w której jest senior partnerem. Członek Gdańskiego Klubu Biznesu. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń, prowadził miedzy innymi: krajowe szkolenia menadżerskie dla kadry kierowniczej Oddziałów Banku PKO BP z praw konsumentów oraz umów zawieranych na odległość (ochrona, umowy, wzorce UOKiK, klauzule abuzywne) oraz szkolenia regionalne dla PKO BP Oddział Gdański z zakresu prawa pracy. dla Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (CIP) z siedzibą w Koszalinie w zakresie wykorzystania partnerstwa publiczno prywatnego. dla deweloperów w przedmiocie ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem charakteru umów deweloperskich i przedwstępnych nabycia nieruchomości.

Jan Wróblewski – Członek Zarządu Zdrojowa Invest

Wspólnie z Bratem Szymonem założył i zarządza rodzinnym holdingiem Zdrojowa Invest & Hotels, liderem apartamentów wakacyjnych oraz największą i pionierską siecią condo hoteli w miejscowościach wypoczynkowych w Polsce. Jako ekspert rynku nieruchomości wakacyjnych i condo hoteli bierze udział w konferencjach branżowych i wypowiada się w prasie i nowych mediach. Studiował zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał w spółkach rodzinnych oraz Volcafe Switzerland Ltd. w Winterthur. Prywatnie kolekcjoner sztuki i miłośnik muzyki klasycznej, w tym opery.

 

 

Anna Gajewska - Bank Gospodarstwa Krajowego,  Dyrektor Departamentu Programów Europejskich

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła wiele szkoleń z zakresu produktów bankowych w zagranicznych bankach oraz zdała egzamin na Członka Rady Nadzorczej w instytucjach publicznych. Posiada wiele lat doświadczenia zawodowego w bankowości, w tym w obszarze realizacji projektów z udziałem środków europejskich, wdrażania projektów na rzecz optymalizacji procesów kredytowych, współpracy z instytucjami finansowymi. Obecnie Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, odpowiedzialny m.in. za wdrażanie przez BGK inicjatywy JESSICA, jako Menadżer Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w woj. wielkopolskim i mazowieckim oraz w miastach na prawach powiatu woj. pomorskiego. Ponadto odpowiada za realizację zadań w ramach pełnienia przez BGK roli Instytucji Wdrażającej działanie 4.3 PO IG (Fundusz Kredytu Technologicznego), a także wdrażanie Pilotażowego Programu Finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania