Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej - I edycja 2012

Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej

Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej

W dniu 7 marca br. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym organizuje konferencję pn. „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”.

Celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom uzyskania informacji nt. wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych, a ponadto wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Wśród gości będą m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych oraz reprezentanci prywatnych inwestorów i środowisk naukowych.

Spotkanie poświęcone będzie równolegle dwóm inicjatywom: JEREMIE - wspólne europejskie zasoby dla MŚP i JESSICA - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Zaprezentowane zostaną informacje na temat instrumentów inżynierii finansowej w obecnym i przyszłym okresie programowania, uwarunkowań MŚP w gospodarce i perspektyw rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

Prelegentami na konferencji oraz uczestnikami dyskusji panelowych będą przedstawiciele instytucji mających doświadczenie w zakresie finansowania przedsiębiorstw oraz eksperci z zakresu rozwoju i rewitalizacji miast w tym reprezentant Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Związku Banków Polskich i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Jednocześnie, przez całą konferencję trwać będą targi kooperacyjne instytucji finansowych, których przedstawiciele udzielą gościom konferencji szczegółowych informacji na temat ubiegania się o preferencyjne pożyczki i poręczenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy nadsyłać do 29 lutego br. Więcej informacji dostępne są na stronie www.rpo.wzp.pl/zdiif

Formularz zgłoszeniowy

formularz_zdiif1.doc
2012-02-15 11:36:21

Pobierz

2012-03-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania