Prelegenci

Maciej Reluga - Główny Ekonomista, Bank Zachodni WBK SA

Absolwent kierunku Ilościowych Metod Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również program zarządzania finansowego na Uniwersytecie w Namur (Belgia). Od kilkunastu lat zajmuje się analizowaniem i prognozowaniem wskaźników ekonomicznych i zjawisk gospodarczych. Od połowy 2002 roku jest głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK, wcześniej pracował w NBP i ING. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach dotyczących instrumentów finansowych, metod prognozowania oraz zarządzania. Na początku 2010 ukończył Senior Management Programme in Banking w Swiss Finance Institute. Oprócz języka ojczystego zna również angielski i francuski.

 

 

Barbara Bartkowiak - Prezes Zarządu, Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Dr nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej.  Jest Prezesem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund S.A. oferujących przedsiębiorcom dostęp do największych funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych w Polsce, funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, sieci aniołów biznesu, usług szkoleniowych, doradczych i proinnowacyjnych. Aktywność zawodowa związana z bankowością i wspieraniem polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności. Współtworzyła i rozwijała polską bankowość komercyjną, a od 15 lat zaangażowana w realizowanie programów finansowych i szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój polskiej przedsiębiorczości oraz funduszy kapitału podwyższonego ryzyka i sieci aniołów biznesu.
W latach 1974 - 1988 pracowała w Narodowym Banku Polskim, a w latach 1989 - 1996 w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. jako Dyrektor Departamentu - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, a następnie jako Prezes Zarządu. Od 1997 r. współtworzyła oraz wdrażała największe systemy finansowe w Polsce (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i venture) oraz szkoleniowo-doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Laureatka wielu nagród i wyróżnień z zakresu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji i książek z zakresu finansów, bankowości, alternatywnych źródeł finansowania oraz wspierania innowacyjności.

  

Marek Szczepański - Dyrektor Banku kierujący Pionem Funduszy Europejskich - Bank Gospodarstwa Krajowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, uzyskał również tytuł MBA.
Od ponad 16 lat związany zawodowo z wydatkowaniem funduszy UE, przede wszystkim w obszarach rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości i rynku pracy. Obecnie Dyrektor Banku kierujący Pionem Funduszy Europejskich, odpowiedzialny m.in. za wdrażanie przez BGK inicjatyw JESSICA i JEREMIE oraz działania Kredyt Technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz dyrektor departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Autor publikacji dotyczących wykorzystywania funduszy UE, zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej oraz ekspertyz, m.in. dla sejmowej podkomisji ds. wykorzystania środków UE oraz dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

 

Zsolt Szokolai - National expert at Urban development, territorial cohesion unit, Ekspert z zakresu rozwoju miast - European Commission DG REGIO

Zsolt zawsze pracował w dziedzinach rozwoju miejskiego i regionalnego. Pracował zarówno na szczeblach regionalnych i krajowych na Węgrzech. Karierę zawodową rozpoczął w Krajowej Agencji Programowania Rozwoju Regionalnego dla funduszy przedakcesyjnych i pierwszego Programu Operacyjnego Rozwoju Węgier. Później wstąpił do Agencji Rozwoju Regionalnego SA, gdzie został dyrektorem ds. rozwoju i odpowiedzialnego za opracowanie Programu Operacyjnego. Od 2010 roku Zsolt pracuje w Komisji Europejskiej. Jako urbanista jego zainteresowania związane są z  kulturą i kreatywnością w miastach. Pracował m.in. dla miasta Pecz w opracowaniu zwycięskiej koncepcji Europejskiej Stolicy Kultury w 2010 roku.

 

 

Dagmara Mliczyńska-Hajda

Architekt, urbanista, ekspert w dziedzinie rewitalizacji i rozwoju miast, wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej (ostatnio Radca Ministra Rozwoju Regionalnego), współpracowniczka, doradczyni i konsultantka instytucji samorządowych, naukowo-badawczych i organów UE, autorka i współautorka ponad 60 opracowań dotyczących rewitalizacji miast, planowania przestrzennego i polityki regionalnej, biegła sądowa w zakresie architektury, planowania przestrzennego i ochrony zabytków, członkini SARP, TUP, IFHP, ISOCARP, INTBAU, ekspert programu URBACT II, współzałożycielka Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji

 

Eugenio Leanza - Dyrektor Dywizji ds. JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych - Europejski Bank Inwestycyjny

Uzyskał tytuł magistra nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i jest biegłym rewidentem. Pan Leanza pracuje w EBI od 20 lat. Zanim objął kierownictwo nad inicjatywą JESSICA, był Dyrektorem Dywizji ds. Bankowości, Korporacji, MŚP oraz Kapitału Ludzkiego w Dyrektoriacie ds. Operacji Kredytowych w Europie (departament obejmujący Włochy, Maltę i Cypr) i Zastępcą Dyrektora w Departamencie Ryzyka Kredytowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów przedsiębiorstw oraz transakcji korporacyjnych. Dyrektorem Dywizji ds. JESSICA oraz Funduszy Inwestycyjnych w Europejskim Banku Inwestycyjnym jest od kwietnia 2007 r. W latach 1987 - 1991 pracował w Mediolanie w banku Mediobanca jako specjalista w dziedzinie kredytów dla przedsiębiorstw, operacji na obligacjach, jak również w zakresie restrukturyzacji.

 

Lauri Suu - Manager -Wydział Mieszkalnictwa i Efektywności Energetycznej - KredEx

Specjalista – Centrum Konsultingu ds. Efektywności Energetycznej (2007-2008)
Manager –  Wydział Mieszkalnictwa i Efektywności Energetycznej , KredEx

 

Małgorzata Dusza - Dyrektor Departament Instytucji Finansowych – Bank Ochrony Środowiska S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SGH w Warszawie. Bankowiec z ponad 36 letnim doświadczeniem w obszarze rynku instytucji finansowych. Obecnie odpowiedzialna m.in. współpracę z instytucjami finansowymi, międzynarodowymi agencjami ratingowymi oraz m .in. wdrażanie przez BOŚ S.A. inicjatywy JESSICA. Od 1996r. związana z BOŚ S.A., karierę zawodową rozpoczęła w Citi Banku Handlowym S.A. w Warszawie i w PKO BP S.A.

 

Adam Badach - Prezes Zarządu, Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Ściśle związany z działalnością poręczeniową, od 2004 r. Prezes ZRFPK Sp. z o.o.. Posiada szeroką wiedzę z zakresu bankowości, finansów, prawa spółek handlowych oraz prawa unijnego, a także finansowania przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowy typu venture capital. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego  i Manchester Metropolitan University MBA. Członek Regionalnej Rady ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii oraz Członek Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, a także członek grupy roboczej  działającej na zlecenie PARP w ramach projektu „Szkolenia i inne działania rozwojowe dla funduszy poręczeniowych”. Propagator innowacyjności, wspierania przedsiębiorczości i zapobiegania bezrobociu, m.in. przez realizację programów unijnych: JEREMIE, Ze Stoczni do własnej firmy, SPO WKP. Uhonorowany tytułem Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2008 r. oraz  „Usługa  2009” za poręczenie kredytu/pożyczki udzielane przez ZRFPK Sp. z .o.o.

 

Jarosław Kała - Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest Dyrektorem Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzoruje projekty JEREMIE dla woj. Dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego , wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz projekt Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. W latach 2005-2009 koordynował, z ramienia BGK , Rządowy Program budowy i rozwoju sieci funduszy poręczeniowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów m.in. współtworząc system poręczeń Skarbu Państwa. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz absolwent podyplomowych studiów menadżerskich na SGH. Ukończył m.in. szkolenia z zakresu technik negocjacji oraz bankowości w brytyjskim Loyds Bank. Prelegent i ekspert szeregu konferencji z zakresu finansowania sektora msp, instrumentów poręczeniowych i pożyczkowych.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania