Inicjatywa JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Inicjatywa JEREMIE, jako pozadotacyjna, atrakcyjna forma wsparcia przedsiębiorców z sektora MSP oferuje najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczki, kredyty i poręczenia. Oparta jest o mechanizm odnawialny (rewolwingowy), dzięki czemu istnieje możliwość wielokrotnego wykorzystania pieniędzy unijnych i tym samym wsparcia większej ilości przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE, to nie tylko pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności - start-upy ale także podnoszenie konkurencyjności gospodarki całego województwa. Od momentu pierwszej edycji konferencji Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej, która odbyła się 7 marca 2012r. inicjatywa JEREMIE prężnie wspierała zachodniopomorskich przedsiębiorców odnotowując w tym zakresie ogromne postępy: 

- ok 81% całej alokacji w wysokości 280 mln PLN, przeznaczonej na realizację Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, trafiło już do Pośredników Finansowych, 

- ogłoszono łącznie 8 konkursów na produkty finansowe Reporęczenie, Pożyczka Globalna i Poręczenie Portfelowe, 

- do końca stycznia 2013 r. wsparto aż 1 938 przedsiębiorców na łączną kwotę w wysokości ponad 277 mln PLN, 

- na polu Inicjatywy JEREMIE aktywnie działa obecnie 12 Pośredników Finansowych, którzy zawarli łącznie 18 Umów Operacyjnych I stopnia opiewających na kwotę w wysokości 226,5 mln PLN.

Katalog poszczególnych produktów finansowych oferowanych przez Inicjatywę JEREMIE i Pośredników działających w województwie zachodniopomorskim, przedstawia się następująco:

Reporęczenie - udzielone na rzecz instytucji poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych przez banki pożyczek lub kredytów

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.

Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Pożyczka globalna - udzielone na rzecz instytucji pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych, w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie

 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie

Poręczenie portfelowe - udzielone na rzecz banków i innych instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

 

FM Bank S.A.

Wszyscy pośrednicy finansowi Inicjatywy JEREMIE, wraz ze swoją ofertą, będą do dyspozycji uczestników II edycji konferencji Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej w dniu 9 kwietnia 2013 r. Zapraszamy do odwiedzenia ich stoisk oraz do wysłuchania wskazówek, porad i pomysłów na biznes przedsiębiorców mających doświadczenie w realizacji projektów w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim.

Przydatne linki:

www.europa.eu

www.rpo.wzp.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.jeremie.com.pl

 

 

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania