Inicjatywa JESSICA w województwie zachodniopomorskim

Jako drugi Region w Polsce i zarazem czwarty w Europie województwo zachodniopomorskie uruchomiło Inicjatywę Wspólnotową JESSICA, wspierającą inwestycje na obszarach miejskich. Głównym celem Inicjatywy JESSICA jest rewitalizacja rozumiana jako przywracanie walorów użyteczności publicznej i gospodarczej terenom zdegradowanym, rozwój infrastruktury lokalnej, tworzącej warunki do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej zdegradowanych obszarów miast i dzielnic miast, odnowa substancji mieszkaniowej oraz budowa systemów bezpieczeństwa publicznego.

Od 2010 r., kiedy to dokonano ustanowienia dwóch Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, Inicjatywa JESSICA wdrażana jest przez następujące podmioty:

Bank Zachodni WBK działający na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i dysponujący kwotą w wysokości 80 643 107,64 PLN na realizację projektów miejskich.

Bank Ochrony Środowiska S.A., działający na terenie poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym i dysponujący kwotą w wysokości 64 916 781,52 PLN na projekty z zakresu rewitalizacji.

Od momentu pierwszej edycji konferencji Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej, która odbyła się w dniu 7 marca 2012r. w Inicjatywa JESSICA odnotowała spore postępy. Podpisano 4 umowy na realizację projektów miejskich opiewające łącznie na kwotę w wysokości ponad 46 mln PLN, w tym wartość pożyczki JESSICA w wysokości prawie 18,7 mln PLN.

W ramach konferencji w dniu 10 kwietnia 2013 r., do dyspozycji jej uczestników będą oba Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich wraz ze swoją ofertą. Zapraszamy do odwiedzenia ich stoisk oraz do wysłuchania wskazówek i porad dotychczasowych Beneficjentów Inicjatywy JESSICA realizujących projekty w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim.

Przydatne linki:

www.eib.org

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.bosbank.pl

www.jessica.bzwbk.pl

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania