Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej - II edycja 2013

Zachodniopomorskie liderem Inicjatywy JEREMIE

Chwila tuż po podpisaniu umów między Pośrednikami Finansowymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Chwila tuż po podpisaniu umów między Pośrednikami Finansowymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Od podpisania z Pośrednikami Finansowymi kolejnych umów, o łącznej wartości 95 mln zł, rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona Inicjatywom JEREMIE i JESSICA, czyli II Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej.

Organizatorami II ZDIIF są Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Spotkanie poświęcone Inicjatywie JEREMIE (9 kwietnia br.) oraz Inicjatywie JESSICA (10 kwietnia br.) odbywa się w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie.

Konferencja, jako największe tego typu wydarzenie w regionie - i zarazem kompendium wiedzy na temat instrumentów zwrotnych oferowanych w ramach Inicjatyw JEREMIE i JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - skierowana jest do całej społeczności naszego regionu, a przede wszystkim do przedsiębiorców nieposiadających historii kredytowej, którzy chcą rozwinąć swój biznes w oparciu o preferencyjne pożyczki lub poręczenia. Spotkanie adresowane jest również do podmiotów zainteresowanych finansowaniem inwestycji miejskich na obszarach zdegradowanych.

W prelekcjach i panelach dyskusyjnych udział biorą specjaliści z zakresu ekonomii i rewitalizacji. Uczestnicy konferencji mają także okazję do indywidualnych konsultacji z pośrednikami finansowymi i Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich.

Zachodniopomorskie wyrosło na lidera Inicjatywy JEREMIE

Tuż przed oficjalnym otwarciem II edycji Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej, dnia 9 kwietnia br., doszło do podpisania kolejnych umów z Pośrednikami Finansowymi, wyłonionymi w trzecim już konkursie przeprowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (który pełni funkcję Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE).

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara Bartkowiak, Prezes Zarządu Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. Marcin Krukowski, Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Adam Badach, Prezes Zarządu FM Bank S.A. Henryk Pietraszkiewicz, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK Jarosław Kała, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK Wojciech Marcinkiewicz oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Marcin Szmyt.

- Inicjatywa JEREMIE ma stymulować rozwój przedsiębiorstw i wspierać ich przedsięwzięcia - mówił na początku spotkania marszałek Olgierd Geblewcz - Za chwilę podpisane zostaną 4 kolejne umowy, które dadzą nam globalną kwotę 331,5 mln zł przekazaną do Pośredników. Drugą dobrą informacją jest fakt, że 160 mln zł trafiło już, za pośrednictwem Pośredników, do zachodniopomorskich przedsiębiorców. Dzięki temu Pomorze Zachodnie staje się jednym z krajowych liderów we wdrażaniu JEREMIE. Chciałbym podziękować za zaangażowanie i dobrą współpracę wszystkim Pośrednikom Finansowym oraz naszemu Menadżerowi Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, czyli Bankowi Gospodarstwa Krajowego - dzisiejszy sukces to efekt naszej udanej współpracy w zakresie implementacji JEREMIE. - mówił marszałek.

Prezes BGK Dariusz Daniluk w czasie swojego wystąpienia podkreślał, że województwo zachodniopomorskie, dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu, wyrosło na lidera we wdrażaniu Inicjatywy JEREMIE - i to nie tylko lidera krajowego, ale nawet na tle krajów Unii Europejskiej, nasz region może uchodzić za wzór implementacji instrumentów inżynierii finansowej.

Dzisiaj podpisane umowy zostały zawarte z czterema Pośrednikami Finansowymi - dwoma na produkt Pożyczka Globalna, jednym na produkt Reporęczenia oraz jednym na produkt Poręczenie Portfelowe.

Jak podkreślali marszałkowie Olgierd Geblewicz i Andrzej Jakubowski, dzisiejsze spotkanie to wyjątkowe i ważne wydarzenie w ramach realizacji inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, gdyż dzięki zawarciu kolejnych umów przekroczone zostanie 100% alokacji środków przekazanych na utworzenie Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Pierwotna wartość tych środków wynosiła 280 mln zł. Łączna kwota podpisanych umów z Pośrednikami Finansowymi w województwie zachodniopomorskim - dzięki inżynierii finansowej oraz efektywnemu zarządzaniu środkami - wynosić będzie 331,5 mln zł, co stanowić będzie 118,39 % alokacji na Inicjatywę JEREMIE (otrzymanej przez BGK w ramach Poddziałania 1.3.4 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP - Inicjatywa Wspólnotowa JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013).

W dniu 9 kwietnia 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, podpisał umowy z następującymi Pośrednikami Finansowymi:

  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości

To już trzecia Umowa Operacyjna podpisywana z PFP. Pierwsza umowa została podpisana w listopadzie 2010 roku na kwotę 25 mln zł, druga, na kwotę 30 mln zł - w grudniu 2011 roku.

Dzisiejsza umowa, podpisana przez Prezes Zarządu PFP Barbarę Bartkowiak, opiewa na kwotę 25 mln zł - środki zostaną przeznaczone na wsparcie w formie pożyczek dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora MSP.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno - Zachodniej. Jest to najprężniej działający Fundusz Pożyczkowy nie tylko w regionie ale i w całej Polsce. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko - Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo - doradczą w ramach następujących programów: Regionalny i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe, Program Poręczeń Kredytowych, Program Szkoleniowo - Doradczy, Inwestycje kapitałowe.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, dzięki środkom Inicjatywy JEREMIE, wsparła już ponad 516 przedsiębiorców na kwotę ponad 50 mln zł.

  • Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

To trzecia Umowa Operacyjna podpisywana z tym Pośrednikiem Finansowym - pierwsza została podpisana w październiku 2010 roku na kwotę 5 mln zł, druga w listopadzie 2011 roku, na kwotę 5 mln zł. Obecna umowa podpisana została na kwotę 15 mln zł - autograf pod dokumentem złożył dzisiaj Prezes Zarządu SFP, Marcin Krukowski. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie w formie pożyczek dla zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora MSP. 

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 2005 roku. Jest funduszem pożyczkowym utworzonym przez Gminę Miasto Szczecin oraz miejską Spółkę Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina. 

Dynamika wzrostu wartości portfela tego podmiotu wyprzedza wiele tego typu instytucji w Polsce. Dzięki dynamicznemu wzrostowi Spółka dołączyła do grona najlepszych firm pożyczkowych w kraju zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Funduszy Pożyczkowych.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. dzięki środkom Inicjatywy JEREMIE wsparł już ponad 70 przedsiębiorców na kwotę ponad 11 mln zł.

  • Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Dzisiaj podpisany dokument to również trzecia umowa w ramach Inicjatywy JEREMIE dla Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pierwsza została podpisana w październiku 2010 roku, druga w kwietniu 2012 - każda z nich na kwotę 30 mln zł. Także dzisiejsza umowa, podpisana przez Prezesa Zarządu ZRFPKAdama Badacha, opiewa na kwotę 30 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie w formie poręczeń przedsiębiorców z sektora MSP.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną instytucją nastawioną na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do źródeł finansowania. To największy w regionie fundusz poręczeniowy i jeden z największych pośredników finansowych działających w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., dzięki środkom Inicjatywy JEREMIE, wsparł już ponad 747 przedsiębiorców poręczając ich zobowiązania na kwotę ponad 69 mln zł.

  • FM Bank S.A.

To już druga Umowa Operacyjna podpisywana z tym Pośrednikiem Finansowym. FM Bank S.A. pierwszą umowę podpisał w lutym 2012 roku, na kwotę 12,5 mln zł. Obecna opiewa na 25 mln zł, podpisana została przez Prezesa Zarządu FM Bank Henryka Pietraszkiewicza. Zgodnie z umową środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie w formie poręczenia portfela udzielonych kredytów/pożyczek zachodniopomorskim przedsiębiorcom.

FM Bank to pierwsza w Polsce instytucja finansowa dedykowana obsłudze mikroprzedsiębiorstw, posiadająca ofertę skonstruowaną z myślą o specyficznych potrzebach tej grupy Przedsiębiorców. FM Bank umożliwia małym i mikro firmom dostęp do nowoczesnych usług bankowych, a także do środków finansowych na rozwój i inwestycje.

FM Bank S.A. dzięki środkom Inicjatywy JEREMIE wsparł już ponad 145 przedsiębiorców, poręczając ich zobowiązania na kwotę ponad 6,7 mln zł.

Pierwszy dzień dyskusji - Inicjatywa JEREMIE

Tuż po podpisania umów z Pośrednikami Finansowymi, marszałek Olgierd Geblewicz oraz prezes BGK Dariusz Daniluk oficjalnie otworzyli II edycję Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej. Dzisiejsze debaty i wykłady poświęcone były Inicjatywie JEREMIE i tematyce z nią związanej. Wśród prelegentów pojawili się m.in. przedstawiciel PKPP Lewiatan Jeremi Mordasewicz, który mówił o perspektywie gospodarczej dla biznesu w 2013 r.; Hanna Dudka z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej przedstawiła główne założenia odnośnie instrumentów finansowych na okres 2014-2020; o procesie udzielenia wsparcia ze środków JEREMIE opowiadał Prezes FM Bank Henryk Pietraszkiewicz.

Praktycznie każdy temat omawiany w czasie powyższych wystąpień powrócił w finale pierwszego dnia tegorocznego ZDIIF, jakim była debata, w której udział wzięli: wicemarszałek Andrzej Jakubowski, Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan, Jarosław Kała z Banku Gospodarstwa Krajowego, Prezes PFP Barbara Bartkowiak, Przemysław Pluskota z Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, Hanna Dudka - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz prezes FM Bank Henryk Pietraszkiewicz.

W czasie debaty zastanawiano się nad nad problemami, jakie mogą napotkać przedsiębiorcy ubiegający się o środki z JEREMIE, a także co jest lepsze dla firm i gospodarki - bezzwrotna dotacja, czy powracające do obiegu środki z kredytu.

- Jak dzisiaj już usłyszeliśmy od poprzednich prelegentów, zarówno dotacje jak i pożyczki mają swoje wady i zalety - rozpoczął wicemarszałekAndrzej Jakubowski. - Dzisiejsze przykłady dobrych praktyk udowadniają, że JEREMIE to znakomity instrument dla przedsiębiorców, i to zarówno dla już działających od lat na rynku, jak i dla nowych podmiotów. Nie mogę nie przywołać jako przykładu naszego województwa - na koniec lutego 2013 r. mamy 2064 podpisanych umów z przedsiębiorcami, to wspaniały efekt i doskonały przykład, że JEREMIE w naszym regionie się sprawdza. Podczas gdy dotacja jest jednorazowa, pożyczka JEREMIE to wielokrotny obieg pieniądza, który krąży, procentuje i wraca. Warto już teraz zainteresować się pożyczkami JEREMIE - dodawał wicemarszałek Andrzej Jakubowski. - Szczególnie, że w przyszłej perspektywie finansowej, na lata 2014-2020, Unia Europejska będzie kładła nacisk nie na dotacje, ale właśnie na pożyczki. 

Podobnego zdania byli - i równie pozytywnie wypowiadali się o JEREMIE - pozostali dyskutanci, m.in. Jarosław Kała, który stwierdził: - Myślę, że powoli zaczynamy wygrywać walkę z obawami przedsiębiorców, którzy początkowo mieli duże wątpliwości wobec mechanizmu JEREMIE. Dziś ta Inicjatywa budzi coraz większe zainteresowanie i wszystko idzie w dobrym kierunku.

Akcentem niejako podsumowującym wydarzenia dzisiejszej konferencji była wypowiedź Barbary Bartkowiak - Polska Fundacja Przedsiębiorczości działa na terenie wszystkich 5 województw wprowadzających JEREMIE. W mojej ocenie najlepsze efekty osiągamy właśnie tutaj, w województwie zachodniopomorskim, świadczą o tym konkretne liczby. Sądzę, że JEREMIE jest tak naprawdę na początku swojej drogi rozwojowej. My wszyscy - Pośrednicy, Menadżer, Urząd Marszałkowski - mamy jeszcze dużo pracy, musimy m.in. jeszcze szerzej informować o tej możliwości dodatkowego finansowania firm i szukać nowych metod, które jeszcze bardziej usprawnią system udzielania preferencyjnych pożyczek.

Z okazji Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej, w Radissonie zorganizowana została wystawa 20 fotografii przedstawiających elementy krajobrazu, architektury oraz infrastruktury, które powstały przy udziale środków finansowych dostępnych w ramach RPO WZ. Wystawa w hotelu Radisson to część prac stanowiących finałowe fotografie konkursu fotograficznego „Obraz regionu w kadrze”. Jego celem było ukazanie zmian, jakie nastąpiły w regionie dzięki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz skierowanie uwagi uczestników konkursu na wykorzystanie funduszy w ich najbliższym otoczeniu. Wystawa towarzysząca ZDIIF jest czwartą z kolei - dotychczasowe wernisaże miały miejsce w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Centrum handlowym Atrium w Koszalinie oraz w Urzędzie Miejskim w Kołobrzegu. Była także prezentowana w trakcie X Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. Całą wystawę na co dzień oglądać można w siedzibie Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie.

Dziś, 10 kwietnia br., drugi dzień konferencji, w całości poświęcony Inicjatywie JESSICA - agenda spotkania dostępna jest na stronie www.rpo.wzp.pl/rpo/konferencja_zdiif.

Chwila tuż po podpisaniu umów między Pośrednikami Finansowymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Briefing prasowy przed oficjalnym rozpoczęciem II Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej w Szczecinie.
Marszałek Olgierd Geblewicz opowiada o aktualnych działaniach związanych z Inicjatywą JEREMIE w naszym województwie.
Otwarcie II Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej w Szczecinie.
Wystąpienie wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego było krótkim podsumowaniem stanu wdrażania JEREMIE w Zachodniopomorskiem.
2013-04-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania