Prelegenci

Hanna Dudkaanalityk w dziale Instrumenty Finansowe Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jeszcze przed wejściem Polski do UE pracowała w lubuskiej administracji regionalnej gdzie zajmowała się funduszami przedakcesyjnymi i przygotowaniem pierwszych dokumentów programowych. Od 2003 roku zatrudniona w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej gdzie przez pierwsze lata zajmowała się krajami przedakcesyjnymi (Rumunią, Chorwacją, Serbią). Od 2011 roku pracownik działu koordynującego instrumenty finansowe. Odpowiedzialna za instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw. Członek zespołu przygotowującego przyszłe zasady dotyczące instrumentów finansowych w polityce spójności.

Marcin Krukowski

Z wykształcenia magister inżynier oceanotechniki, absolwent Politechniki Szczecińskiej. Ukończył studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w zakresie zarządzania biznesem. W latach 1999 – 2001 zastępca Dyrektora w Erisson Consulting Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za prowadzenie analiz finansowych, projektów rozwojowych firmy, wdrażanie systemów zarządzania: ISO 9001:2000, 14001, HACCP, programy pomocowe PHARE. W roku 2001 Członek Zarządu Miasta Szczecin odpowiedzialny za sprawy związane z zarządzaniem mieniem miasta, obrotem nieruchomościami gminy, organizacją przetargów, najmem lokali użytkowych, nadzorem nad spółkami miejskimi. Od 2002 roku Prezes Zarządu Spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina zajmującej się udzielaniem zabezpieczeń kredytowych dla przedsiębiorstw oraz od 2004 roku Prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. Prywatnie wolne chwile spędza na kortach tenisowych, w sezonie żegluje i jeździ na nartach. Jest pasjonatem muzyki jazzowej.

Jeremi Mordasewicz 

Doradca Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Przewodniczący Rady Infrastruktury. Członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Członek Rad Nadzorczych: ZUS i spółek Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris oraz ENEA.

Absolwent Politechniki Warszawskiej 1974. Inżynier na budowach w Polsce i za granicą, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca budowlany.

Współzałożyciel i wiceprezes Business Centre Club 1991-2000.

Zadania realizowane w PKPP Lewiatan:

- opiniowanie projektów ustaw w zakresie skutków gospodarczych,

- monitorowanie sytuacji gospodarczej,

- formułowanie postulatów w zakresie polityki gospodarczej,

- upowszechnianie wiedzy o gospodarce.

 

Henryk Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu FM Bank

Sprawuje bezpośredni nadzór nad Departamentem ds. personalnych i Szkoleń, Departamentem Audytu Wewnętrznego, Departamentem Monitoringu i Windykacji, Departamentem Prawnym i Zgodności oraz Biurem Zarządu. Od 2006 do 2008 r. był Prezesem Zarządu Noble Bank S.A. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. Wcześniej zajmował wysokie stanowiska w wielu znaczących instytucjach finansowych, takich jak Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. ( w latach 1998-2003 Dyrektor Zarządzający ds. Kredytów, Wiceprezes Zarządu), Bank Ochrony Środowiska S.A. ( w latach 1996–1998 Dyrektor Departamentu Kredytów), Polski Bank Inwestycyjny S.A. (w latach 1994-1996 Dyrektor Departamentu Marketingu, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej). Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji, SGPiS. Ukończył także Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Związany z projektem FM Banku od lipca 2008 roku.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania