Prelegenci

Hanna Dudkaanalityk w dziale Instrumenty Finansowe Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jeszcze przed wejściem Polski do UE pracowała w lubuskiej administracji regionalnej gdzie zajmowała się funduszami przedakcesyjnymi i przygotowaniem pierwszych dokumentów programowych. Od 2003 roku zatrudniona w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej gdzie przez pierwsze lata zajmowała się krajami przedakcesyjnymi (Rumunią, Chorwacją, Serbią). Od 2011 roku pracownik działu koordynującego instrumenty finansowe. Odpowiedzialna za instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw. Członek zespołu przygotowującego przyszłe zasady dotyczące instrumentów finansowych w polityce spójności.

Christos Kontogeorgos

Pan Christos Kontogeorgos jest dyrektorem Wydziału ds. Inicjatywy JESSICA i Funduszy Inwestycyjnych dla Europy Centralnej i Południowowschodniej w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Zanim objął kierownictwo nad inicjatywą JESSICĄ, był Dyrektorem Biura EBI w Atenach i doradcą Sekretarza Generalnego ds. Inwestycji i Rozwoju w Ministerstwie Gospodarki w Grecji. Pracował także w Departamencie Prawnym w EBI.

Przed dołączeniem do EBI w roku 2000, był konsultantem prawnym i bankowym zatrudnionym m.in. przez DG Energy (1993), PWC (1997-1999) and Stet Hellas SA (1999-2000). Uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Atenach (1991) oraz ukończył Queen Mary College w Londynie (1992).

Ricardo Duarte

Od dłuższego czasu związany z Bankiem BPI S.A. w Portugalii, aktualnie pełni funkcję zastępcy dyrektora BPI S.A., menedżera Inicjatywy JESSICA oraz członka Komitetu ds. Innowacji. Odpowiedzialny jest za wdrażanie Inicjatywy w północnych regionach Portugalii oraz regionie Alentejo

. Jako magister z zarządzania biznesem (tytuł uzyskany na Uniwersytecie Katolickim w Porto – Portugalia), prowadził zajęcia dla studentów na dwóch uniwersytetach w Porto. Posiada także duże doświadczenie w takich dziedzinach, jak fuzje i nabycie, wyceny, doradztwo finansowe zarówno dla firm prywatnych jak i publicznych, oferty publiczne i inne transakcje na rynku kapitałowym.

W 1995 roku dołączył do Departamentu Finansowego Korporacyjnego w Banku BPI a w marcu 2003 r. do Północnego Departamentu Hurtowego BPI, jako odpowiedzialny za kredyty konsorcjalne i strukturalne dla klientów instytucjonalnych oraz korporacyjnych. W 2005 r. objął kierownictwo zespołu regionalnego w BPI w zakresie finansowania klientów korporacyjnych i instytucjonalnych z północnej części Portugalii.

Apostolos Papadopoulos

Pan Apostolos Papadopoulos jest partnerem Grant Thornton Grecja i dyrektorem Departamentu Doradczego ds. Infrastruktury Rządowej. Studiował ekonomię uzyskując na Uniwersytecie w Bradford tytuł doktora. Posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w zakresie usług finansowych i doradztwa, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Specjalizuje się w zarządzaniu projektowym i monitorowania, w planowaniu strategicznym i biznesowym, jak również w zrównoważonej analizie w zakresie dużych organizacji. Jest szefem grup roboczych dot. usług finansowych w ramach dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub umów koncesyjnych długoterminowych zarówno w Grecji, jak i za granica. Jest także szefem zespołu świadczącego usługi doradztwa finansowego dla Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich działających w ramach Inicjatywy JESSICA w czterech regionach Grecji.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania