Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej - IV edycja 2015

Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej - IV edycja 2015

Już po raz czwarty Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz we współpracy z Funduszem Pomerania ma przyjemność zaprosić na konferencję Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej (ZDIIF).

Prezentacja możliwości rozwoju przedsiębiorstw jakie dają środki unijne, w szczególności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych – to główny cel tej dwudniowej, organizowanej już po raz czwarty, konferencji. Pierwszy dzień ZDIIF (15.10 br.) skierowany będzie do instytucji zaangażowanych w proces dystrybucji środków unijnych poprzez instrumenty finansowe. Będzie to międzynarodowa konferencja dla m. in. pośredników finansowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni ekonomicznych, banków, instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu środków unijnych. Wśród mówców będą między innymi zagraniczni eksperci ze Szkocji, Hiszpanii i Malty. Drugi dzień (16.10 br.) w całości będzie poświęcony prezentacji możliwości wsparcia ostatecznych beneficjentów ze środków unijnych w ramach instrumentów finansowych, tj. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W programie między innymi prezentacja doświadczeń zachodniopomorskich firm, które rozwinęły się dzięki różnym formom wsparcia (dotacyjnemu, pożyczkowemu, poręczeniowemu, kapitałowemu).

Konferencja ZDIIF to kompendium wiedzy na temat instrumentów finansowych, dzięki którym wykorzystanie Funduszy Strukturalnych jest skuteczniejsze i efektywniejsze m.in. poprzez mobilizację dodatkowych zasobów finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych i publicznych oraz kierunków działań w ramach instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 15-16 października 2015 r. w Hotelu Radisson Blu, plac Rodła 10, Szczecin.

Dzień I 15.10.2015 r. „Kierunki rozwoju pośredników finansowych w nowej perspektywy finansowej 2014-2020”

Dzień II 16.10.2015 r. „Instrumenty finansowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – oferta dla przedsiębiorców”

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres e-mail: zdiif@wzp.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 44 11 680 lub 91 44 11 697.

Serdecznie zapraszamy!

2015-09-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania