Prezentacje

Pośrednicy finansowi jako klucz do udanego wdrożenia Instrumentu Finansowego - Pat McHugh, Dyrektor Inwestycyjny w Szkockim Banku Inwestycyjnym

Doświadczenia Andaluzji w kompleksowym wspieraniu MŚP z wykorzystaniem instrumentów finansowych - Adela de Mora Muñoz, Regionalny Koordynator Techniczny przy Instytucji Andaluzyjskiej, Ministerstwo Gospodarki i Wiedzy (Hiszpania)

Produkty poręczeniowe i dedykowane w ramach maltańskiego schematu wspierania firm - Jonathan Vassallo, Dyrektor Instytucji Zarządzającej na Malcie

Fundusz poręczeniowy w regionie, wyzwania i szanse - Adam Badach, Prezes Funduszu Pomerania

Szanse i zagrożenia dla funduszu poręczeniowego w Polsce w perspektywie 2014-2020 - Marek Stefanina, Prezes Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o.

Banki sieciowe wobec oferty Instrumentów Finansowych – Iwona Wieczorek

Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych - Jan Szczucki, Członek Zarządu Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania