Program

Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej
„Kierunki rozwoju pośredników finansowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”

15 października 2015 roku

Radisson Blu Hotel
Plac Rodła 10, Szczecin

Otwarcie konferencji

11.00 – 11.15 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

11.15 – 11.30 Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Radosław Stępień

11.30 - 12.45 Dobre praktyki

Moderator: Witold Jabłoński

11.30 – 11.55 Pośrednicy finansowi jako klucz do udanego wdrożenia Instrumentu Finansowego (doświadczenia szkockie)
Pat McHugh, Dyrektor Inwestycyjny w Szkockim Banku Inwestycyjnym (Wielka Brytania) 

11.55 - 12.20 Doświadczenia Andaluzji w kompleksowym wspieraniu MŚP z wykorzystaniem instrumentów finansowych
Adela de Mora Muñoz, Regionalny Koordynator Techniczny przy Instytucji Andaluzyjskiej, Ministerstwo Gospodarki i Wiedzy (Hiszpania) 

12.20 – 12.45 Produkty poręczeniowe i dedykowane w ramach maltańskiego schematu wspierania firm
Jonathan Vassallo, Dyrektor Instytucji Zarządzającej na Malcie (Malta)

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 - 13.55 Prezentacje

13.00 – 13.10 Fundusz poręczeniowy w regionie – wyzwania i szanse
Adam Badach, Prezes Funduszu Pomerania

13.10 – 13.25 Szanse i zagrożenia dla funduszu poręczeniowego w Polsce w perspektywie 2014-2020
Marek Stefanina, Prezes Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o.

13.25 – 13.40 Banki sieciowe wobec oferty Instrumentów Finansowych
Katarzyna Koroch, Dyrektor Regionu Zachodniego Banku Pekao SA

13.40 – 13.55 Perspektywy rozwoju Pośredników Finansowych
Jan Szczucki, Członek Zarządu Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

13.55 – 14.45 Panel dyskusyjny

Temat: Wyzwania w finansowaniu sektora MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020

Uczestnicy:

Robert Michalski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego, UMWZ
Jarosław Kała, Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych, BGK
Jan Szczucki, Członek Zarządu Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
Pat McHugh, Dyrektor Inwestycyjny w Szkockim Banku Inwestycyjnym (Wielka Brytania)
Adela de Mora Muñoz, Regionalny Koordynator Techniczny przy Instytucji Andaluzyjskiej, Ministerstwo Gospodarki i Wiedzy (Hiszpania) 
Jonathan Vassallo, Dyrektor Instytucji Zarządzającej na Malcie (Malta)
Piotr Matwiej, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich
Oktawian Jaworek, Dyrektor ds. Funduszy Venture Trigon TFI

14.45 Lunch

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania