Program

Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej
„Instrumenty finansowe w nowej perspektywie finansowej 2014–2020
oferta dla przedsiębiorców”

16 października 2015 roku

Radisson Blu Hotel
Plac Rodła 10, Szczecin

Otwarcie konferencji

11.00 – 11.30 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Radosław Stępień

11.30 - 12.25 Prezentacje

Moderator: Maciej Głogowski (Radio TOK FM)

11.30 – 11.55 Analiza bieżących trendów w gospodarce światowej, europejskiej, polskie z koncentracją na otoczeniu w którym funkcjonują MŚP
Agnieszka Alińska, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej

11.55 - 12.10 Zbudowałem swoją firmę dzięki Instrumentom Inżynierii Finansowej
Marcin Galicki, założyciel i prezes Polskiej Platformy Finansowania Społecznościowego Wspieram.to

12.10 – 12.25 Produkt Kapitałowy jako nowa oferta Inicjatywy JEREMIE
Szymon Klimas, Prezes Zarządu IQ Pomerania Sp. z o.o.

12.25 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 - 13.15 Dobre praktyki

Zbudowałem swoją firmę dzięki IIF

12.45 – 12.55 Adam Barwiński, reżyser i scenarzysta, który skorzystał z pożyczki w ramach JEREMIE

12.55 – 13.05 Marcin Bejnarowicz, prezes Fundacji Kosmos, która skorzystała z pożyczki w ramach JESSICA

13.05 – 13.15 Piotr Obidziński, przedsiębiorczy ekonomista, który skorzystał z pożyczki JEREMIE

13.15 – 14.00 Panel dyskusyjny

Temat: Finansowanie zewnętrzne pozwalające rozwijać skrzydła w biznesie

Uczestnicy:

Robert Michalski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego, UMWZ
Jarosław Kała, Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych, BGK
Agnieszka Alińska Przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej
Renata Gryczka, Skarbnik Północnej Izby Gospodarczej
Maciej Hazubski, Prezes Zarządu IQ Partners S.A.

10.00 – 15.00 Indywidualne konsultacje

Dotacje dla MŚP - nowe nabory w ramach RPO WZ 2014-2020, Główny Punkt Informacyjny UMWZ
Instrumenty zwrotne dla MŚP
– oferty Pośredników Finansowych
Wsparcie dla projektów ekologicznych
– oferta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wsparcie dla projektów społecznych
– oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Oferta dla przedsiębiorców
– darmowe doradztwo ekspertów Funduszu Pomerania

14.00 Lunch

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania