Konkurs fotograficzny - Obraz regionu w kadrze

Konkurs fotograficzny Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Obraz regionu w kadrze”

Konkurs fotograficzny - Obraz regionu w kadrze Konkurs fotograficzny - Obraz regionu w kadrze

W dniu 11 kwietnia 2011 r. ogłoszony został konkurs fotograficzny Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pt. „Obraz regionu w kadrze”. Konkurs ma na celu ukazanie zmian, które nastąpiły w regionie dzięki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, oraz skierowanie uwagi mieszkańców regionu na wykorzystanie funduszy europejskich w ich najbliższym otoczeniu.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach

Pierwsza grupa uczestników – osoby poniżej 18 roku życia

Druga grupa uczestników – 18 lat i powyżej

Tematyka:

Fotografie zgłaszane do konkursu muszą nawiązywać do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Fotografie powinny ukazywać elementy krajobrazu oraz architektury i infrastruktury, która powstała przy udziale środków finansowych dostępnych w ramach programu lub zmianę funkcji miejsc i obiektów która dokonała się w wyniku realizacji tych projektów. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone. Informacja o nagrodach i zasadach udziału w konkursie znajduje się w regulaminie.

Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 11 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011, na adres: konkursrpo@wzp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Konkurs fotograficzny - Obraz regionu w kadrze
Oficjalny plakat konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego „Obraz regionu w kadrze”

Regulamin_konkursu_fotograficznego_11042011.pdf
2011-04-08 12:12:58

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy konkursu fotograficznego „Obraz regionu w kadrze”

Zalacznik_nr_1_do_Regulaminu_Konkursu_110411.doc
2011-04-08 12:14:08

Pobierz

Zgoda na udział dziecka/podopiecznego w konkursie fotograficznym „Obraz regionu w kadrze”

Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_Konkursu_110411.doc
2011-04-08 12:16:14

Pobierz

2011-04-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania