Wiadomości nabory wniosków w trybie indywidualnym - 2009

2016-03-07
więcej
2014-12-01
więcej
2014-12-01
więcej
2014-03-25
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu

2011-10-26
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki

2011-10-26
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Projekty indywidualne - WND-RPZP.06.02.01-32-004/10 i WND-RPZP.06.02.01-32-005/10

2010-09-25
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów - Projekty Indywidualne WND-RPZP.02.01.03-32-003/10

2010-08-28
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki - Projekty indywidualne WND-RPZP.05.01.01-32-004/10

2010-08-28
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym - Projekty Indywidualne - WND-RPZP.06.01.01-32-003/10

2010-06-11
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym - Projekty indywidualne - WND-RPZP.06.01.01-32-002/10

2010-05-11
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki - Projekty indywidualne - WND-RPZP.05.01.01-32-003/10

2010-04-22
więcej

Wyniki oceny - Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki - Projekty indywidualne - WND-RPZP.05.01.01-32-002/10

2010-04-10
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym -Projekty indywidualne WND-RPZP.06.01.01-32-001/10

2010-04-02
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej - Projekty Indywidualne - WND-RPZP.05.02.01-32-001/10

2010-03-21
więcej

Wynik oceny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki - projekty indywidualne - WND-RPZP.05.01.01-32-001/10

2010-03-07
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym - Projekty Indywidualne- WND-RPZP.06.01.01-32-014/09

2010-02-04
więcej

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2009-12-16
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej PROJEKTY INDYWIDUALNE - WND-RPZP.05.02.01-32-032/09

2009-12-11
więcej

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2009-12-03
więcej

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2009-11-25
więcej

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2009-11-19
więcej

Konkurs nr RPOWZ/2.1.7A/2009/1

2009-10-16
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki, Tryb dotyczący projektów indywidualnych

2009-08-02
więcej

Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym - Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych

2009-07-16
więcej

Poddziałanie 5.2.1 Rozwój odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej - Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych

2009-07-16
więcej

Załączniki niezbędne do podpisania pre-umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

2009-06-18
więcej

Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa - Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych

2009-05-06
więcej

6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym - Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych

2009-04-09
więcej

1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych

2009-04-07
więcej

Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów - Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych

2009-04-07
więcej

Poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia - Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych

2009-02-09
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania