2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów

Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów - Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

Zalaczniki:

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla poddziałania 2.1.3 RPO WZ y dnia 19/11/2009

Rejestr zmian w Dokumentacji konkursowej dla poddziałania 2.1.3 RPO WZ y dnia 19/11/2009
rodzaj pliku : pdf

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Kryteria formalne dla RPO WZ

Kryteria formalne dla RPO WZ
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny merytoryczno – ekonomicznej

Kryteria oceny merytoryczno – ekonomicznej - 2.1.3
rodzaj pliku : pdf

Wzór Wniosku o dofinansowanie

Wzór Wniosku o dofinansowanie - 2.1.3
rodzaj pliku : pdf

Załączniki - 2.1.3

Załączniki - 2.1.3
rodzaj pliku : zip

Wytyczne dla poddziałania 2.1.3 RPO WZ z dnia 19/11/2009

Wytyczne dla poddziałania 2.1.3 RPO WZ z dnia 19/11/2009
rodzaj pliku : zip

Załącznik 1b Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ

Załącznik 1b Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ Ocena oddziaływania na środowisko po 15 listopada 2008 r. – projekty indywidualne
rodzaj pliku : pdf

Umowa o dofinansowanie projektu - 2.1.3

Umowa o dofinansowanie projektu
rodzaj pliku : pdf

Karty ocen - 2.1.3

Karty ocen - 2.1.3
rodzaj pliku : zip
2009-04-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania