1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 1 Gospodarka - Innowacje - Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.3.3 - 15.10.2014

Rejestr zmian 1.3.3
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne - 1.3.3

Wytyczne - 1.3.3
rodzaj pliku : zip

Wzór Wniosku o dofinansowanie

Wzór Wniosku o dofinansowanie - 1.3.3
rodzaj pliku : pdf

Kryteria formalne dla RPO WZ

Kryteria formalne dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny merytoryczno – ekonomicznej

Kryteria oceny merytoryczno – ekonomicznej - 1.3.3
rodzaj pliku : pdf

Załączniki - 1.3.3

Załączniki - 1.3.3
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : doc

Załącznik 1b Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ

Załącznik 1b Przewodnik dla Wnioskodawców RPO WZ Ocena oddziaływania na środowisko po 15 listopada 2008 r. – projekty indywidualne
rodzaj pliku : pdf

Karty 1.3.3

Karty 1.3.3
rodzaj pliku : zip
2009-04-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania