2.1.7 Regionalny transport kolejowy - Schemat A Infrastruktura kolejowa

Konkurs nr RPOWZ/2.1.7A/2009/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.7. Regionalny transport kolejowy, Schemat A – Infrastruktura kolejowa.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS.
Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np:
"Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web".
Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu.
Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Wytyczne 2.1.7 A - (16/10/2009)

Wytyczne 2.1.7 A - (16/10/2009)
rodzaj pliku : zip

Załączniki 2.1.7 A - (16/10/2009)

Załączniki 2.1.7 A - (16/10/2009)
rodzaj pliku : zip

Karty oceny 2.1.7 A

Karty oceny 2.1.7 A
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie - 2.1.7 A

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych

Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych
rodzaj pliku : doc
2009-10-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania