Oś 2 -Wyniki oceny

Wynik oceny - Poddziałanie 2.1.7. Regionalny transport kolejowy, Schemat A – Infrastruktura kolejowa - projekty indywidualne - WND-RPZP.02.01.07-32-001/09, WND-RPZP.02.01.07-32-002/09

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 676/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia listy projektów wpisanych do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, obwieszczoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, projekty o nazwie „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów” oraz „Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo” realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały włączone na listę Projektów Indywidualnych w ramach poddziałania 2.1.7. Regionalny transport kolejowy, Schemat A – Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dnia 19 listopada br. wpłynęły do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wnioski PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

- nr WND-RPZP.02.01.07-32-001/09 pn. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów” na łączną kwotę dofinansowania 41 314 095,00 zł oraz

- nr WND-RPZP.02.01.07-32-002/09 pn. „Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo” na łączną kwotę dofinansowania 14 819 186,00 zł i zostały zweryfikowane pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.7. Regionalny transport kolejowy, Schemat A – Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

8 grudnia 2009 r. zakończony został drugi etap oceny w/w projektów. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.7. Regionalny transport kolejowy, Schemat A – Infrastruktura kolejowa wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Ocenione projekty indywidualne otrzymały następujące ilości punktów: - nr WND-RPZP.02.01.07-32-001/09- 69,52 pkt. - nr WND-RPZP.02.01.07-32-002/09- 64,7 pkt. zatem powyżej 50% z maksymalnej ilości punktów oraz zostały rekomendowane do dofinansowania. Dnia 10 grudnia 2009r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektów indywidualnych pod nazwą „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów” oraz „Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz – Kalisz Pomorski - Ulikowo” realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach poddziałania 2.1.7 Regionalny transport kolejowy – Schemat A – Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 
Nazwa Wnioskodawcy
 
Tytuł projektu
 
Całkowita
wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Europejski Fundusz Rozwoju
    Regionalnego
 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
„Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów-Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów”
 
67 159 261,20 zł
 
55 085 460,00 zł
 
41 314 095,00 zł
 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
„Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz – Kalisz Pomorski - Ulikowo”
 
24 105 876,30 zł
 
19 758 915,00 zł
 
14 819 186,00 zł

2009-12-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania