Oś 5 -Wyniki oceny

Wynik oceny - Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej - Projekty Indywidualne - WND-RPZP.05.02.01-32-001/10

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 676/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, projekt o nazwie „Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie” realizowany przez Gminę Miasto Koszalin, został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy w ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dnia 8 lutego br. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Gminy Miasto Koszalin (WND-RPZP.05.02.01-32-001/10), na łączną kwotę dofinansowania 19 958 500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej.

9 marca 2010 r. zakończony został drugi etap oceny w/w projektu indywidualnego. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów.

Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.05.02.01-32-001/10 otrzymał 74 punkty (74% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 12 marca 2010r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie” realizowanemu przez Gminę Miasto Koszalin w ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne Europejski Fundusz Rozwoju  Regionalnego
Gmina Miasto Koszalin „Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
w Koszalinie”
42 509 318,88zł
42 362 918,88 zł
19 958 500,00 zł

2010-03-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania