5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Poddziałania 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.2 Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego.”

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.”

Zalaczniki:

Wytyczne dla Wnioskodawców 5.2.2

Wytyczne dla Wnioskodawców 5.2.2
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 5.2.2

Załączniki do wniosku o dofinansowanie 5.2.2
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do Studium Wykonalności 5.2.2

Wytyczne do Studium Wykonalności 5.2.2
rodzaj pliku : zip

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie 5.2.2

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie 5.2.2
rodzaj pliku : zip

Wytyczne w zakresie umow partnerskich 5.2.2

Wytyczne w zakresie umow partnerskich 5.2.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria formalne 5.2.2

Kryteria formalne 5.2.2
rodzaj pliku : pdf

Kryteria merytoryczno-finansowe 5.2.2

Kryteria merytoryczno-finansowe 5.2.2
rodzaj pliku : pdf

Wykaz gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej

Wykaz gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie 5.2.2

Wzór umowy o dofinansowanie 5.2.2
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny - 5.2.2 ILPI

Karty oceny - 5.2.2 ILPI
rodzaj pliku : zip
2010-05-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania