Oś 1 - Wyniki oceny

Decyzja o dofinansowaniu Indywidualnego Projektu Kluczowego pn "SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1611/10 z dnia 7 września 2010 r. podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania Uniwersytetowi Szczecińskiemu na realizację Indywidualnego Projektu Kluczowego pod nazwą „SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Na dofinansowanie ww. projektu przeznacza się środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 51 000 000,00 zł.

2010-09-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania