1.3.3 B - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach podziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 18 maja 2012 r. uchwałą nr 805/12 przyjął dokumentację konkursową dla trybu dotyczącego projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin).

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.3.3 b

Rejestr zmian 1.3.3 b (13.06.2014)
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.3.3 B

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.3.3 B
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 1.3.3 B

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 1.3.3 B
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny - 1.3.3 B

Kryteria oceny - 1.3.3 B
rodzaj pliku : zip

Wytyczne Studium wykonalnosci

Wytyczne Studium wykonalności
rodzaj pliku : zip

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie - 1.3.3 B

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie - 1.3.3 B
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 1.3.3 B
rodzaj pliku : docx

Karty oceny 1.3.3 b

Karty oceny 1.3.3 b
rodzaj pliku : zip
2012-05-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania