Nabory w trybie indywidualnym - 2013

2016-02-26
więcej
2015-08-11
więcej
2015-04-01
więcej

Wynik oceny projektu: „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”

2014-11-26
więcej

Wynik oceny projektu: „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku”

2014-10-13
więcej

Wynik oceny projektu pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu”.

2014-08-27
więcej

Wynik oceny projektu "„Drabiny życia – doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w pojazdy ratownictwa wysokościowego”

2014-08-27
więcej

Wynik oceny projektu: Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

2014-08-08
więcej

Wynik oceny projektu: „Renowacja zabytkowego obiektu KWP w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47”

2014-07-19
więcej

Wynik oceny projektu: Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

2014-06-03
więcej

Wynik oceny projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie”

2014-05-30
więcej

Wynik oceny projektu pn. „Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta – Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii”

2014-05-09
więcej

Wynik oceny projektu: Wsparcie inteligentnych rozwiązań dla nanomedycyny

2014-02-06
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów w trybie indywidualnym realizowanych w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

2013-12-20
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

2013-12-20
więcej

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2013-12-16
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

2013-10-22
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R

2013-10-22
więcej

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2013-10-04
więcej

Wynik oceny projektu: . „Przebudowa ulic: Potulicka-Narutowicza w Szczecinie”

2013-10-03
więcej

Załączniki niezbędne do podpisania pre-umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego

2013-10-03
więcej

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2013-09-27
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu

2013-08-02
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki

2013-08-02
więcej

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2013-04-30
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

2013-04-23
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania