6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 kwietnia 2013 r. przyjął dokumentację konkursową dla trybu dotyczącego projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym.

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta

Uwaga. Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.1.2 IPI

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.1.2 IPI
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 6.1.2

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 6.1.2
rodzaj pliku : zip

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie 6.1.2

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie 6.1.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 6.1.2

Kryteria oceny 6.1.2
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Rejestr zmian - 6.1.2

Rejestr zmian - 6.1.2
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny - 6.1.2

Karty oceny - 6.1.2
rodzaj pliku : zip
2013-04-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania