5.1.1 Infrastruktura turystyki

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31 lipca 2013 r. przyjął dokumentację konkursową dla trybu dotyczącego projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, która zastępuje dokumentację przyjętą uchwałą nr 1744 /11 z dnia 25 października 2011 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1. Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki.

Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w roku 2013 i następnym właściwa jest dokumentacja konkursowa z 2013 r.

Zalaczniki:

Rejestr zmian

Rejestr zmian 5.1.1 (3.6.2014)
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców 5.1.1 IPI

Wytyczne dla Wnioskodawców 5.1.1 IPI
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją 5.1.1

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją 5.1.1
rodzaj pliku : zip

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do studium wykonalności

Wytyczne do studium wykonalności
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 5.1.1

Karty oceny 5.1.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny

Kryteria oceny
rodzaj pliku : zip
2013-08-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania