2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatu.

Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w roku 2013 i następnym właściwa jest dokumentacja konkursowa z 2013 r.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 2.1.3

Rejestr zmian 2.1.3
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla wnioskodawców 2.1.3

Wytyczne dla wnioskodawców 2.1.3
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i instrukcja 2.1.3

Wzór wniosku i instrukcja 2.1.3
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku 2.1.3

Załączniki do wniosku 2.1.3
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalności 2.1.3

Studium wykonalności 2.1.3
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy 2.1.3

Wzór umowy 2.1.3
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny 2.1.3

Kryteria oceny 2.1.3
rodzaj pliku : zip

Karty oceny 2.1.3

Karty oceny 2.1.3
rodzaj pliku : zip
2013-08-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania