1.2.2 Infrastruktura B+R

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, Podziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w roku 2013 i następnym właściwa jest dokumentacja konkursowa z 2013 r.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.2.2 IPI - 25.08.2014

Rejestr zmian 1.2.2 IPI
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.2.2

Wytyczne dla Wnioskodawców 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i instrukcja 1.2.2

Wzór wniosku i instrukcja 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku 1.2.2

Załączniki do wniosku 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy 1.2.2

Wzór umowy 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 1.2.2

Kryteria oceny 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Karta oceny formalnej 1.2.2

Karta oceny formalnej 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Karty oceny 1.2.2

Karty oceny 1.2.2
rodzaj pliku : pdf
2013-10-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania