6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22 października 2013 r. przyjął dokumentację konkursową dla trybu dotyczącego projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitarnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, która z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zastępuje dokumentację przyjętą uchwałą nr 686/10 z dnia 4 maja 2010 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji metropolitalnych, Działanie 6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w roku 2013 i następnym właściwa jest dokumentacja konkursowa z 2013 r.

Zalaczniki:

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.2.2 IPI

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.2.2 IPI
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją 6.2.2

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją 6.2.2
rodzaj pliku : zip

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny

Kryteria oceny 6.2.2
rodzaj pliku : zip

Karty oceny 6.2.2

Karty oceny 6.2.2
rodzaj pliku : zip
2013-10-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania