4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom.

Dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w roku 2013 i następnym właściwa jest dokumentacja konkursowa z 2013 r.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 4.5.2

Rejestr zmian 4.5.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawcow 4.5.2

Wytyczne dla Wnioskodawcow 4.5.2
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku 4.5.2

Załączniki do wniosku 4.5.2
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i instrukcja 4.5.2

Wzór wniosku i instrukcja 4.5.2
rodzaj pliku : zip

Studium wykonalności 4.5.2

Studium wykonalności 4.5.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 4.5.2

Kryteria oceny 4.5.2
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy 4.5.2

Wzór umowy 4.5.2
rodzaj pliku : zip

Karty oceny 4.5.2

Karty oceny 4.5.2
rodzaj pliku : zip
2013-12-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania