7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów w trybie indywidualnym realizowanych w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Uchwałą nr 2140/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął dokumentację konkursową dla trybu dotyczącego projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, która zastępuje dokumentację przyjętą uchwałą nr 1937/11 z dnia 25 listopada 2011 r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 7.3.1. Rozwój Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Zalaczniki:

Wytyczne dla Wnioskodawców 7.3.1 z załącznikami

Wytyczne dla Wnioskodawców 7.3.1 z załącznikami
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 7.3.1

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 7.3.1
rodzaj pliku : zip

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie 7.3.1

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie 7.3.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny 7.3.1

Kryteria oceny 7.3.1
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie - 7.3.1

Wzór umowy o dofinansowanie - 7.3.1
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne Studium wykonalności - 7.3.1

Wytyczne Studium wykonalności - 7.3.1
rodzaj pliku : zip

Karty oceny - 7.3.1

Karty oceny - 7.3.1
rodzaj pliku : zip
2013-12-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania