Nabory w trybie indywidualnym - 2014

2015-09-07
więcej
2015-04-08
więcej
2015-02-24
więcej

Wynik oceny projektu pn. „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim”

2014-12-01
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych - składanych po 1 listopada 2014 r. - realizowanych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R

2014-10-30
więcej

Wynik oceny projektu pn. „Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego”

2014-09-19
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.1/2014/1

2014-09-19
więcej

Wynik oceny KOP - konkurs RPOWZ/5.1.1/2014/1

2014-09-19
więcej

Wynik oceny formalnej: konkurs RPOWZ/5.1.1/2014/1

2014-08-14
więcej

Wynik oceny projektu pn. „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina”.

2014-07-04
więcej

Wynik oceny projektu pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”

2014-07-04
więcej

Wynik oceny projektu pn. System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

2014-06-09
więcej

Wynik oceny projektu pn. Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu

2014-06-06
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych - poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

2014-04-18
więcej

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa - Poddziałanie 1.3.3 Schemat A

2014-03-25
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług

2014-01-23
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania