6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych - poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 16 kwietni 2014r. przyjął dokumentację konkursową dla trybu dotyczącego projektów indywidualnych realizowanych w ach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, która zastępuje dokumentację przyjętą uchwałą z dnia 2 listopada 2011r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.

Zalaczniki:

Rejestr zmian

Rejestr zmian
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.2.1 IPI

Wytyczne dla Wnioskodawców 6.2.1 IPI
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 6.2.1

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją - 6.2.1
rodzaj pliku : zip

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie

Wzory załączników do Wniosku o dofinansowanie 6.2.1
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny

Kryteria oceny 6.2.1
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy o dofinansowanie 6.2.1

Wzór umowy o dofinansowanie 6.2.1
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 6.2.1

Karty oceny 6.2.1
rodzaj pliku : zip
2014-04-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania