1.2.2 Infrastruktura B+R

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych - składanych po 1 listopada 2014 r. - realizowanych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację aplikacyjną dla projektów indywidualnych – składanych po 1 listopada 2014 r. - realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.2 Innowacje i transfer technologii, Podziałanie 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Zalaczniki:

Rejestr zmian 1.2.2

Rejestr zmian 1.2.2
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne i załączniki - 1.2.2

Wytyczne i załączniki - 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Wzór umowy - 1.2.2

Wzór umowy - 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Wzór wniosku i instrukcja - 1.2.2

Wzór wniosku i instrukcja - 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Załączniki do wniosku o dofinansowanie - 1.2.2

Załączniki do wniosku o dofinansowanie - 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Kryteria oceny - 1.2.2

Kryteria oceny - 1.2.2
rodzaj pliku : zip

Karta oceny formalnej - 1.2.2 IPI

Karta oceny formalnej - 1.2.2 IPI
rodzaj pliku : pdf

Karty oceny 1.2.2 IPI

Karty oceny 1.2.2 IPI
rodzaj pliku : zip
2014-10-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania